Att älska livet mer än dess mening

Jag läser en intressant bok och började just reflektera. Poängen är ju inte bara att läsa intressanta texter utan att koppla det man läser till sitt eget liv. Jag läser inte för att lära mig något nytt, utan för att fördjupa det jag redan vet.

Jag ska därför under 7 veckor göra ett par reflektionsövningar , med start på söndag. Det första handlar om att uppmärksamma något. Det andra är att reflektera över vad man sett eller påmint mig om och fråga vad det betyder för mig i mitt personliga liv. Det tredje är att handla.

Vecka 1. Tema: Att älska livet mer än dess mening.

Första veckan ska jag träna mig mer på att vara mer närvarande i mitt liv.

Söndag – Ansiktets dag

Jag älskar att vara själv. Men det som gör att vi utvecklas är samtal och dialoger. Först när vi blir lyssnade till blir vi tydliga för oss själva. Trots allt tal om att ”ensam är stark” förblir vi beroende av relationer, att se och blir bekräftade.

Uppmärksamma: nyanserna i några av mina medmänniskors ansikten när vi möts. Igenkännande leenden, eller snabba ögonkast.

Reflektera: över att det just är det mänskliga mötet som fördjupar och berikar livet. Utan dem ingen dialog eller riktigt liv.

Handla: När jag idag frågar någon: ”Hur är det?” ska jag aktivt lyssna till svaret.