Går ur Svenska Kyrkan och spara tusenlappar.

Idag skickade jag in en ansökan om att gå ur Svenska kyrkan. Jag har funderat på detta några år men tvekat eftersom jag tycker att kyrkan är en fin samlingsplats för en stilla stund. Innan har jag velat stanna kvar för att jag också ser Svenska kyrkan som ett del av vårt kulturarv. Dock så betalar svenska staten ändå ut en massa pengar till Svenska kyrkan. 2009 fick de 460 miljoner för ändamålet att bevara byggnaderna. Svenska kyrkan har även tillgångar på cirka 40 miljarder kronor och 25 000 anställda.

Ett stort skäl för många att lämna kyrkan är ekonomiskt. Hur mycket man måste betala som medlem varierar från församling till församling. För varje 100 000 i årslön innebär det att man i genomsnitt sparar 1000 kronor om året på att gå ur. I mitt fall är det ett ca 6000 kr/år. Fram till pensionen är det 126.000 kr. Pengar som jag kan använda till att lägga på något mer medvetet. Dessa pengar kan jag i såfall skänka till andra hjälporganisationer.

Om du vill går ur Svenska Kyrkan är det mycket viktigt att du skickar in din begäran om utträde innan den 1:a november för att du ska slippa att betala kyrkoavgift på dina inkomster nästkommande år och framöver.

Hur har du själv gjort? Är du medlem i Svenska kyrkan och vilka motiv ligger bakom det beslutet? Eller har du kanske gått ur redan och i så fall – varför?